SRAM

BỘ GIÒ DĨA X5 [39/26] GXP 10 SPD

1,750,000₫

[39/26] 170MM

 


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Tiết kiệm
360,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X5 2X10 (TOP PULL)

990,000₫ 630,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
285,000₫

SRAM

ĐỀ SAU X5 10 TỐC ĐỘ

1,215,000₫ 930,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
490,000₫

SRAM

BỘ GIÒ DĨA X5 [42/28] GXP 10 SPD

2,590,000₫ 2,100,000₫

Tiết kiệm
175,000₫

SRAM

ĐỀ SAU X5 9 TỐC ĐỘ

1,010,000₫ 835,000₫