SRAM

ĐỀ TRƯỚC FORCE22 [2X11] BRAZE ON

1,200,000₫

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Tiết kiệm
842,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RED22 [2X11] BRAZE ON

3,192,000₫ 2,350,000₫

Tiết kiệm
295,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RIVAL22 2X11 BRAZE ON

885,000₫ 590,000₫

SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [31.8]

700,000₫

SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [34.9]

700,000₫

Tiết kiệm
635,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RIVAL 2X10 BRAZE ON

1,215,000₫ 580,000₫