SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

900,000₫

LOW CLAMP, TOP PULL, 34.9/31.8


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Tiết kiệm
410,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 3X10 (BOTTOM PULL)

1,310,000₫ 900,000₫