SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [34.9]

700,000₫

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [31.8]

700,000₫

Tiết kiệm
370,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X7 3X10

1,120,000₫ 750,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
380,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X7 2X10

1,030,000₫ 650,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

900,000₫

Tiết kiệm
635,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RIVAL 2X10 BRAZE ON

1,215,000₫ 580,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC FORCE22 [2X11] BRAZE ON

1,200,000₫