CANNONDALE

KHUNG XE SYNAPSE CRB DICS APEX 1 2017

14,000,000₫

Bao gồm:

Khung xe NEW Synapse Disc, BallisTec Carbon, SAVE PLUS, BB30, flat mount, quick release

Phuộc NEW Synapse Disc Asymmetric, SAVE PLUS, BallisTec Carbon, integrated crown race


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

0₫

CANNONDALE

KHUNG XE CAADX TIAGRA 2017

5,500,000₫

0₫

LEZYNE

BỘ VÁ XE THÔNG MINH

50,000₫

GU Energy Labs

GEL NĂNG LƯỢNG VỊ ĐẬU VANI

40,000₫

Tiết kiệm
135,000₫

GU Energy Labs

GEL NĂNG LƯỢNG VỊ ĐẬU VANI

960,000₫ 825,000₫

GU Energy Labs

GEL ROCTANE VỊ LỰU VIỆT QUẤT

65,000₫

Tiết kiệm
234,000₫

GU Energy Labs

GEL ROCTANE VỊ LỰU VIỆT QUẤT

1,560,000₫ 1,326,000₫