CANNONDALE

KHUNG XE SYNAPSE CRB DICS APEX 1 2017

14,000,000₫

Bao gồm:

Khung xe NEW Synapse Disc, BallisTec Carbon, SAVE PLUS, BB30, flat mount, quick release

Phuộc NEW Synapse Disc Asymmetric, SAVE PLUS, BallisTec Carbon, integrated crown race


SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CANNONDALE

KHUNG XE SUPERX 105 2017

14,850,000₫

CANNONDALE

KHUNG XE CAADX TIAGRA 2017

5,500,000₫

0₫

LEZYNE

BỘ VÁ XE THÔNG MINH

50,000₫

GU Energy Labs

GEL NĂNG LƯỢNG VỊ ĐẬU VANI

40,000₫

Tiết kiệm
135,000₫

GU Energy Labs

GEL NĂNG LƯỢNG VỊ ĐẬU VANI

960,000₫ 825,000₫

GU Energy Labs

GEL ROCTANE VỊ LỰU VIỆT QUẤT

65,000₫

Tiết kiệm
234,000₫

GU Energy Labs

GEL ROCTANE VỊ LỰU VIỆT QUẤT

1,560,000₫ 1,326,000₫