BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

Hàng Order

GROUPSET FORCE ETAP AXS 2x12 (THẮNG VÀNH)

38,900,000₫

CỐI LÍP 11SPD CHO ĐÙM ZIPP 177/176

2,700,000₫

BỘ GIÒ ĐẠP SRAM RED AXS 1X AERO

14,500,000₫

GROUPSET SRAM RED ETAP AXS AERO

32,000,000₫

Hàng Order

Ổ LÍP SRAM FORCE 12 SPEED

3,850,000₫

Hàng Order

BỘ GIÒ ĐẠP SRAM FORCE®

8,500,000₫

BÁNH XE ĐỀ SRAM FORCE AXS™

1,500,000₫

BÁNH XE ĐỀ CERAMIC CHO SRAM RED AXS

2,750,000₫

SÊN FORCE AXS 12 TỐC ĐỘ

1,050,000₫

GROUPSET XX1 EAGLE AXS™ DUB

47,000,000₫

Hàng Order

PIN ETAP

1,290,000₫

CỐI LÍP XDR™ DRIVER BODY

1,900,000₫ +

SÊN RED AXS 12 TỐC ĐỘ

1,550,000₫