BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

TRỤC GIỮA TREK BB90/95

1,200,000₫

TRỤC GIỮA PRESSFIT™ GXP®

999,000₫

TRỤC GIỮA DUB

850,000₫ +

TRỤC GIỮA CỐT BÔNG POWER SPLINE

500,000₫ +

Tiết kiệm
50,000₫

TRỤC GIỮA GXP TEAM [68/73]

900,000₫ 850,000₫