BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

GROUPSET SX EAGLE 1x12

7,300,000₫ +

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE AXS™ DUB

39,900,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AXS

41,900,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AERO

30,948,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL1 HRD 11 TỐC ĐỘ

22,045,000₫

Tiết kiệm
550,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL 1 11 TỐC ĐỘ

13,850,000₫ 13,300,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP

33,999,000₫

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE

30,999,000₫

SRAM

GROUPSET NX EAGLE [1x12]

8,999,000₫ +

SRAM

GROUPSET GX EAGLE [1x12]

12,499,000₫

SRAM

GROUPSET RED22 11 TỐC ĐỘ

41,000,000₫

Tiết kiệm
2,046,000₫

SRAM

GROUPSET GX [2X11]

12,045,000₫ 9,999,000₫

SRAM

GROUPSET GX [2X10]

9,689,000₫

SRAM

GROUPSET NX [1X11]

8,159,000₫