BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AERO

30,948,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL1 HRD 11 TỐC ĐỘ

22,045,000₫

Tiết kiệm
550,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL 1 11 TỐC ĐỘ

13,850,000₫ 13,300,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP

33,999,000₫

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE

30,999,000₫

SRAM

GROUPSET NX EAGLE [1x12]

8,999,000₫ +

Tiết kiệm
78,000₫

SRAM

GROUPSET X5 [3X9]

7,970,000₫ 7,892,000₫

SRAM

GROUPSET GX EAGLE [1x12]

12,499,000₫

SRAM

GROUPSET RED22 11 TỐC ĐỘ

41,000,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
1,510,000₫

SRAM

GROUPSET FORCE22 11 TỐC ĐỘ

26,510,000₫ 25,000,000₫

Hàng Order

Tiết kiệm
14,080,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL 10 TỐC ĐỘ

24,065,000₫ 9,985,000₫

Tiết kiệm
586,000₫

SRAM

GROUPSET GX [2X11]

12,045,000₫ 11,459,000₫

SRAM

GROUPSET GX [2X10]

9,689,000₫

SRAM

GROUPSET NX [1X11]

8,159,000₫