BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

LÍP XE XG-1299 EAGLE 12 TỐC ĐỘ

10,550,000₫

CỐI LÍP 11SPD CHO ĐÙM ZIPP 177/176

2,700,000₫

Tiết kiệm
300,000₫

LÍP XE PG-1170 [11 TỐC ĐỘ]

2,250,000₫ 1,950,000₫ +

LÍP XE PG-730 12-32 7 TỐC ĐỘ

550,000₫ +

Ổ LÍP XG-1275 EAGLE™ CASSETTE

4,550,000₫

CỐI LÍP XDR™ DRIVER BODY

1,900,000₫ +

CỐI LÍP XD™ DRIVER BODY

1,350,000₫ +

LÍP SRAM RED AXS XG-1290 12 TỐC ĐỘ

7,500,000₫ +

Tiết kiệm
255,000₫

LÍP XE PG-1130 11 TỐC ĐỘ

1,950,000₫ 1,695,000₫ +

LÍP XE XG-1190 11 TỐC ĐỘ

6,350,000₫ +

LÍP XE PG-1130 11-42 11 TỐC ĐỘ

1,800,000₫ +

LÍP XE PG-850 11-28 8 TỐC ĐỘ

750,000₫

Tiết kiệm
70,000₫

LÍP XE PG-950 9 TỐC ĐỘ

865,000₫ 795,000₫

Tiết kiệm
50,000₫

LÍP XE PG-1050 11-26 10 TỐC ĐỘ

1,650,000₫ 1,600,000₫ +