BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

BỘ TAY ĐỀ ĐIỆN TỬ ETAP 11SPD

7,535,000₫ +

TAY ĐỀ BẤM XẢ SRAM X5 10 SPEED

1,250,000₫

Hàng Order

Tay đề bấm xả GX 2x11 (set)

1,950,000₫

TAY ĐỀ ĐIỆN TỬ ETAP® CLICS™

2,850,000₫

BỘ ĐIỀU KHIỂN ETAP BLIPBOX™

6,800,000₫

BỘ TAY ĐỀ SL-1150 R2C™ AERO

4,750,000₫

Hàng Order

TAY ĐỀ BẤM XẢ NX 11 TỐC ĐỘ

699,000₫

Hàng Order

TAY ĐỀ BẤM XẢ GX [2x10] (SET)

1,550,000₫