BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

Tiết kiệm
1,000,000₫

BỘ GIÒ DĨA X5 GXP 10 SPD

2,590,000₫ 1,590,000₫ +

Tiết kiệm
650,000₫

ĐỀ TRƯỚC X0 2x10 (TOP PULL)

1,800,000₫ 1,150,000₫

TRỤC GIỮA GXP TEAM [68/73]

900,000₫ +

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

790,000₫

BỘ GIÒ DĨA X7 GXP [39/26] 10 SPD

2,300,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
2,530,000₫

ĐỀ SAU X0 10 TỐC ĐỘ

5,930,000₫ 3,400,000₫

Tiết kiệm
11,000₫

ĐỀ SAU X5 9 TỐC ĐỘ

1,010,000₫ 999,000₫

Tiết kiệm
700,000₫

LÍP XE PG-1070 11-25 10 TỐC ĐỘ

2,250,000₫ 1,550,000₫

LÍP XE PG-820 [8 Tốc độ]

450,000₫

LÍP XE PG-830 11-32 8 TỐC ĐỘ

550,000₫

Tiết kiệm
89,000₫

SÊN 1 TỐC ĐỘ CHỐNG GỈ

229,000₫ 140,000₫

Tiết kiệm
79,000₫

SÊN 5-6 TỐC ĐỘ CHỐNG GỈ

219,000₫ 140,000₫

SÊN 9 TỐC ĐỘ CHỐNG GỈ

325,000₫

GROUPSET GX [2X11]

12,499,000₫

GROUPSET GX [2X10]

9,689,000₫