BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

SÊN RED AXS 12 TỐC ĐỘ

1,550,000₫

SRAM

LÍP XE AXS PG-1290 12 TỐC ĐỘ

7,250,000₫

SRAM

GIÒ ĐẠP RED ETAP AXS CARBON

14,000,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AXS

41,900,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AERO

30,948,000₫

SRAM

TAY ĐỀ ĐIỆN TỬ ETAP® CLICS™

2,850,000₫

SRAM

BỘ ĐIỀU KHIỂN ETAP BLIPBOX™

6,800,000₫

SRAM

TAY ĐỀ ĐIỆN TỬ BLIPS ETAP

2,299,000₫

SRAM

TRỤC GIỮA PRESSFIT™ GXP®

1,010,000₫

SRAM

BỘ TAY ĐỀ SL-1150 R2C™ AERO

4,750,000₫

SRAM

TAY THẮNG DẦU RIVAL 1 HRD

5,600,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL1 HRD 11 TỐC ĐỘ

22,045,000₫

SRAM

BỘ NÂNG CẤP ETAP WIFLI

20,500,000₫

Tiết kiệm
550,000₫

SRAM

GROUPSET RIVAL 1 11 TỐC ĐỘ

13,850,000₫ 13,300,000₫