BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

BỘ GIÒ ĐẠP XX1 EAGLE BOOST

10,999,000₫

SRAM

BỘ GIÒ ĐẠP RED22 CARBON

10,999,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP

33,999,000₫

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE

30,999,000₫

SRAM

ĐÙM SAU 900 QR/TA 12x142MM

3,999,000₫

SRAM

ĐÙM TRƯỚC 900 QR/TA 15x100MM

1,899,000₫

SRAM

BỘ GIÒ ĐẠP RIVAL 1

3,850,000₫

SRAM

TAY THẮNG RIVAL 1 ( BÊN TRÁI )

1,400,000₫

SRAM

TAY ĐỀ BẤM XẢ NX 11 TỐC ĐỘ

699,000₫

Tiết kiệm
100,000₫

SRAM

ĐỀ SAU RIVAL 1 11 TỐC ĐỘ

2,700,000₫ 2,600,000₫

SRAM

GROUPSET NX EAGLE [1x12]

8,999,000₫ +

SRAM

ĐÙM SAU 900 BOOST 12x148MM XD DRIVER

3,999,000₫

Hàng Order

SRAM

TAY ĐỀ BẤM XẢ GX [2x10] (SET)

1,550,000₫

SRAM

TRỤC GIỮA DUB

850,000₫ +