BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

ĐÙM TRƯỚC 900 BOOST 15x110MM

1,899,000₫

ĐÙM TRƯỚC MTH 716 TA 15x110 BOOST

1,800,000₫

ĐÙM TRƯỚC MTH 716 TA 15x100

1,600,000₫

SÊN NX EAGLE™ 12 TỐC ĐỘ

775,000₫

GROUPSET SX EAGLE 1x12

7,300,000₫ +

GROUPSET XX1 EAGLE AXS™ DUB

47,000,000₫

PIN ETAP

1,290,000₫

CỐI LÍP XDR™ DRIVER BODY

1,900,000₫ +

CỐI LÍP XD™ DRIVER BODY

1,350,000₫ +

SÊN RED AXS 12 TỐC ĐỘ

1,550,000₫

LÍP SRAM RED AXS XG-1290 12 TỐC ĐỘ

7,500,000₫ +

GIÒ ĐẠP RED ETAP AXS CARBON

14,500,000₫