BỘ TRUYỀN ĐỘNG

Tìm theo

SÊN PC-1031 10 TỐC ĐỘ

750,000₫

Tiết kiệm
315,000₫

SÊN RED22 11 TỐC ĐỘ

1,565,000₫ 1,250,000₫

Tiết kiệm
150,000₫

LÍP XE PG-1050 11-26 10 TỐC ĐỘ

1,650,000₫ 1,500,000₫

TRỤC GIỮA CỐT BÔNG POWER SPLINE

500,000₫ +

Tiết kiệm
270,000₫

LÍP XE PG-1030 11-36 10 TỐC ĐỘ

1,470,000₫ 1,200,000₫

Tiết kiệm
595,000₫

BỘ GIÒ DĨA X5 GXP 10 SPD

2,590,000₫ 1,995,000₫

Tiết kiệm
650,000₫

ĐỀ TRƯỚC X0 2x10 (DUAL PULL)

1,800,000₫ 1,150,000₫

Tiết kiệm
50,000₫

TRỤC GIỮA GXP TEAM [68/73]

900,000₫ 850,000₫

Tiết kiệm
440,000₫

ĐỀ TRƯỚC X5

990,000₫ 550,000₫ +

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

790,000₫

BỘ GIÒ DĨA X7 GXP [39/26] 10 SPD

2,300,000₫

Tiết kiệm
2,530,000₫

ĐỀ SAU X0 10 TỐC ĐỘ

5,930,000₫ 3,400,000₫

Tiết kiệm
11,000₫

ĐỀ SAU X5 9 TỐC ĐỘ

1,010,000₫ 999,000₫

Tiết kiệm
700,000₫

LÍP XE PG-1070 11-25 10 TỐC ĐỘ

2,250,000₫ 1,550,000₫

LÍP XE PG-820 11-32 8 TỐC ĐỘ

450,000₫