PHỤ TÙNG


Sắp xếp theo:

SRAM

TRỤC GIỮA PRESSFIT™ GXP®

1,010,000₫

SRAM

TRỤC GIỮA DUB

850,000₫ +

SRAM

TRỤC GIỮA POWER SPLINE

350,000₫

Tiết kiệm
50,000₫

SRAM

TRỤC GIỮA GXP TEAM [68/73]

900,000₫ 850,000₫