PHỤ TÙNG


Sắp xếp theo:

ZIPP

CỐT YÊN SERVICE COURSE

1,200,000₫

ZIPP

GÔM THẮNG TANGENTE PLATINUM PRO EVO

900,000₫

ZIPP

BỘ TAY NGHỈ VUKA ALUMINA 70MM

2,750,000₫

ZIPP

TAY NGHỈ VUKA ALUMINA RACE EXTENSIONS

1,390,000₫

ZIPP

BỘ NÂNG TAY NGHỈ VUKA CLIP

575,000₫

Tiết kiệm
650,000₫

ZIPP

CỐT YÊN SL SPEED

5,500,000₫ 4,850,000₫

ZIPP

CỔ LÁI SL SPEED CARBON 31.8MM

5,100,000₫

ZIPP

CỔ LÁI SL SPRINT CARBON 31.8MM

5,100,000₫

ZIPP

GHI ĐÔNG ZIPP VUKA ALUMINA

1,800,000₫

Hàng Order

Tiết kiệm
4,200,000₫

ZIPP

CẶP BÁNH 808 FIRECREST® TUBULAR

55,200,000₫ 51,000,000₫

Tiết kiệm
4,200,000₫

ZIPP

808 FIRECREST® CARBON CLINCHER™

55,200,000₫ 51,000,000₫

Hàng Order

Tiết kiệm
9,300,000₫

ZIPP

CẶP BÁNH XE 303 FIRECREST® TUBULAR

48,300,000₫ 39,000,000₫

Hàng Order

ZIPP

404 FIRECREST® CARBON CLINCHER

19,000,000₫ +

Hàng Order

Tiết kiệm
8,150,000₫

ZIPP

CẶP BÁNH 404 FIRECREST® TUBULAR

47,150,000₫ 39,000,000₫

Hàng Order

Tiết kiệm
20,000,000₫

ZIPP

CẶP BÁNH 454 NSW CARBON CLINCHER™

92,000,000₫ 72,000,000₫