PHỤ TÙNG

Tìm theo

CỐT YÊN SERVICE COURSE

1,200,000₫

RUỘT XE ĐẠP 26” SV13 (40mm)

120,000₫

RUỘT XE ĐẠP SCHWALBE 12" AV-40mm

110,000₫

RUỘT XE ĐẠP 26” AV12A (40mm)

120,000₫

RUỘT XE ĐẠP 26” AV13 (40mm)

120,000₫

Hàng Order

TAY ĐỀ BẤM XẢ GX [2x10] (SET)

1,550,000₫

TRỤC GIỮA DUB

850,000₫ +

SÊN PC-951 9 TỐC ĐỘ

550,000₫

Tiết kiệm
255,000₫

LÍP XE PG-1130 11 TỐC ĐỘ

1,950,000₫ 1,695,000₫ +

RUỘT XE ĐẠP 700c SV20 (50mm)

180,000₫

RUỘT XE ĐẠP 700c SV20 (80mm)

225,000₫

LÍP XE XG-1190 11 TỐC ĐỘ

7,290,000₫ +

VỎ XE ĐẠP STREETPAC 700 X 35C

215,000₫

VỎ XE ĐẠP STREETPAC 26 X 1.75

215,000₫