VỎ XE ĐẠP CITY JET 26"

300,000₫
50-559 (26 x 1.95)
KÍCH THƯỚC: 26 x 1.95 Inch
TRỌNG LƯỢNG: 575 g (20 oz)
ÁP SUẤT: 2.00 - 4.50 Bar (30 - 65 psi)
TẢI TRỌNG: 105 kg
EPI: 50
LOẠI RUỘT: 13, 14, 14A

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng