BỘ KIT CHO MUC-OFF TUBELESS SEALANT, 140ML

350,000₫

Bao gồm 

  • Muỗng đong 15ml 
  • Dụng cụ tháo lõi Valve 
  • Đèn pin UV 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm thường được mua cùng