Avid

Ốc Chặn Cáp Thắng Dầu Avid
Compression Hosenut DB

SKU: 11.5309.766.000-sram

350,000₫
Liên hệ

Đầu chặn cáp thắng dầu Compression Hosenut dành cho các dòng thắng dầu Avid.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Ốc Chặn Cáp Thắng Dầu Avid | Compression Hosenut DB
Contact Me on Facebook
product