SRAM

ĐỀ TRƯỚC FORCE22 [2X11] BRAZE ON

1,190,000₫

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng

Tiết kiệm
1,242,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RED22 [2X11] BRAZE ON

3,192,000₫ 1,950,000₫

Tiết kiệm
360,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RIVAL22 2X11 BRAZE ON

885,000₫ 525,000₫

SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [31.8]

690,000₫

SRAM

KẸP ĐỀ TRƯỚC BRAZE ON [34.9]

690,000₫

Tiết kiệm
715,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RIVAL 2X10 BRAZE ON

1,215,000₫ 500,000₫