ĐỀ TRƯỚC X0 2x10 (DUAL PULL)

Regular price 1,800,000₫ Sale price 1,150,000₫

LOW CLAMP (Kẹp thấp)

DUAL PULL

34.9/31.8

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng