ĐỀ TRƯỚC X3 [3x8 SPEED] DUAL PULL

150,000₫

Tương thích: 3 x 7 / 3 x 8 
Ngàm: 34.9 mm [31.8mm với spacer] 
Kiểu kéo cáp: Dual-pull
Dĩa tối đa hỗ trợ: 42 
Vật liệu: Steel 
Tương thích bộ giò đạp: 42 – 32 -22 
Đi kèm: Ngàm kẹp khung

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng