SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

790,000₫

LOW CLAMP, TOP PULL, 34.9/31.8

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng

Tiết kiệm
520,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 3X10 (BOTTOM PULL)

1,310,000₫ 790,000₫