CANNONDALE

KHUNG XE CAAD12 2016

13,000,000₫

Gồm khung (sử dụng thắng V), phuộc, cốt yên Cannondale C2 .

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm thường được mua cùng

CANNONDALE

KHUNG XE SYNAPSE CRB DICS APEX 1 2017

14,000,000₫

0₫

GT

KHUNG XE GRADE CRB 105 2017

14,000,000₫

Hết hàng

GT

KHUNG XE GRADE AL CX 2017

4,500,000₫

Hết hàng

CANNONDALE

KHUNG XE CAADX TIAGRA 2017

5,500,000₫

JETT CYCLES

KHUNG XE TINMAN

7,500,000₫

JETT CYCLES

KHUNG XE TINMAN

7,500,000₫

JETT CYCLES

KHUNG XE TINMAN

7,500,000₫