KHUNG XE GRADE CRB 105 2017

14,000,000₫

Bao gồm:

Khung & phuộc xe GT EnduRoad carbon, ứng dụng công nghệ 'triple triangle'  và Tapered head tube

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng