KHUNG XE SYNAPSE CRB DICS APEX 1 2017

14,000,000₫

Bao gồm:

Khung xe NEW Synapse Disc, BallisTec Carbon, SAVE PLUS, BB30, flat mount, quick release

Phuộc NEW Synapse Disc Asymmetric, SAVE PLUS, BallisTec Carbon, integrated crown race

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng