NÓN TRẺ EM SEGMENT JR

599,000₫

8 rãnh thoáng khí
Tính năng Bell FormFit™
Trọng lượng: 413 grams

ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỨNG NHẬN
- ASTM F1492-08 (Skate)
- ASTM F2032 (BMX)
- CE EN1078 (tiêu chuẩn Châu Âu)
- CPSC Bicycle (tiêu chuẩn Mỹ)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng