VỎ XE ĐẠP ROCKET RON 27.5 X 2.25

1,300,000₫

DÒNG EVOLUTION - LOẠI GẤP

KÍCH THƯỚC  : 57-584 (27.5 x 2.25 Inch)
TRỌNG LƯỢNG : 570 g (20 oz)
ÁP SUẤT  : 1.80 - 3.70 Bar (26 - 54 psi)
TẢI TRỌNG :110 kg
RUỘT : 19, 21, 19A, 21A, 21F
Màu Sắc : Đen 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng