BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

TAY ĐỀ BẤM XẢ GX [2x10]

1,360,000₫

SRAM

TRỤC GIỮA DUB BSA (Răng vặn)

820,000₫

SRAM

SÊN PC-951 9 TỐC ĐỘ

420,000₫

Tiết kiệm
100,000₫

SRAM

LÍP XE PG-1130 11 TỐC ĐỘ

1,950,000₫ 1,850,000₫ +

SRAM

LÍP XE XG-1190 11 TỐC ĐỘ

7,290,000₫ +

SRAM

SÊN GX EAGLE 12 TỐC ĐỘ

925,000₫

SRAM

BỌC CAO SU TAY LẮC

750,000₫

SRAM

GROUPSET X5 [3X9]

7,500,000₫

Tiết kiệm
2,501,000₫

SRAM

GROUPSET GX EAGLE [1x12]

12,500,000₫ 9,999,000₫

Hàng Order

Tiết kiệm
55,000₫

SRAM

LÍP XE PG-1130 11-42 11 TỐC ĐỘ

1,905,000₫ 1,850,000₫

Tiết kiệm
75,000₫

SRAM

LÍP XE PG-850 11-28 8 TỐC ĐỘ

675,000₫ 600,000₫

Hàng Order

SRAM

ĐỀ SAU RED AERO GLIDE 28T

3,950,000₫

Hàng Order

SRAM

ĐỀ TRƯỚC RED YAW KÈM CHAIN SPOTTER

1,500,000₫

SRAM

SÊN PC-1110 11 TỐC ĐỘ

425,000₫

SRAM

SÊN PC-1130 11 TỐC ĐỘ

700,000₫