SRAM

1,585,000₫

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (TOP PULL)

900,000₫

Tiết kiệm
410,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 2X10 (BOTTOM PULL)

1,310,000₫ 900,000₫

Tiết kiệm
410,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 3X10 (BOTTOM PULL)

1,310,000₫ 900,000₫

Tiết kiệm
410,000₫

SRAM

ĐỀ TRƯỚC X9 3X10 (TOP PULL)

1,310,000₫ 900,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
980,000₫

SRAM

2,730,000₫ 1,750,000₫