BÁNH XE

Zipp 303 S Wheelset

Tìm theo

Tiết kiệm
455,000₫

Bộ bánh 303 S Carbon Tubeless Disc Brake

30,355,000₫ 29,900,000₫ +

Tiết kiệm
11,500,000₫

BÁNH TRƯỚC 808 FIRECREST® CC [2017]

23,000,000₫ 11,500,000₫

BỘ VAN TUBELESS

799,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
2,200,000₫

CẶP BÁNH MTB ROAM 30

11,600,000₫ 9,400,000₫

Hết hàng

Tiết kiệm
6,400,000₫

CẶP BÁNH MTB ROAM 40 29" BOOST

16,400,000₫ 10,000,000₫

Tiết kiệm
901,000₫

CẶP BÁNH XE BULLET 07 PRO 700C

3,900,000₫ 2,999,000₫

Tiết kiệm
550,000₫

CẶP BÁNH XE BULLET 07COMP 700C

2,100,000₫ 1,550,000₫

Tiết kiệm
800,000₫

CẶP BÁNH XE BULLET 66 PRO 26"

4,300,000₫ 3,500,000₫

CẶP BÁNH XE BULLET 99 COMP 29"

2,150,000₫

Hết hàng

BÁNH ZIPP 3ZERO MOTO

47,475,000₫

ĐẦU NỐI VAN TANGENTE

280,000₫ +

ĐẦU NỐI VAN TANGENTE KNURLED

300,000₫ +

DECAL BÁNH ZIPP

522,500₫ +