BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

SÊN NX EAGLE™ 12 TỐC ĐỘ

775,000₫

SRAM

GROUPSET SX EAGLE 1x12

7,300,000₫ +

SRAM

ĐĨA THẮNG CENTERLINE XR

1,550,000₫ +

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE AXS™ DUB

39,900,000₫

SRAM

PIN ETAP

1,290,000₫

SRAM

CỐI LÍP XDR™ DRIVER BODY

1,900,000₫

SRAM

CỐI LÍP XD™ DRIVER BODY

1,350,000₫ +

SRAM

SÊN RED AXS 12 TỐC ĐỘ

1,550,000₫

SRAM

LÍP XE AXS PG-1290 12 TỐC ĐỘ

7,250,000₫

SRAM

GIÒ ĐẠP RED ETAP AXS CARBON

14,000,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AXS

41,900,000₫

SRAM

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AERO

30,948,000₫

SRAM

TAY ĐỀ ĐIỆN TỬ ETAP® CLICS™

2,850,000₫

SRAM

BỘ ĐIỀU KHIỂN ETAP BLIPBOX™

6,800,000₫