Tìm theo

Hết hàng

Bộ giò đạp SRAM NX Eagle

2,500,000₫

Hàng Order

BỘ GIÒ ĐẠP SRAM FORCE®

8,500,000₫

BỘ GIÒ ĐẠP XX1 EAGLE

10,999,000₫ +

BỘ GIÒ DĨA SX EAGLE 12 SPEED

2,200,000₫ +

Hết hàng

Tiết kiệm
1,000,000₫

BỘ GIÒ DĨA X5 GXP 10 SPD

2,590,000₫ 1,590,000₫ +

Hết hàng

BỘ GIÒ DĨA X5 GXP 9 SPD

2,800,000₫

Chén Trục Giữa Trek BB90/95

1,200,000₫

ĐĨA TRƯỚC EAGLE™ X-SYNC™ 2

2,150,000₫ +

GIÒ ĐẠP RED ETAP AXS CARBON

14,500,000₫

Hàng Order

BỘ GIÒ ĐẠP SRAM RED AXS 1X AERO

14,500,000₫

TRỤC GIỮA DUB

900,000₫ +

TRỤC GIỮA GXP TEAM [68/73]

900,000₫ +

TRỤC GIỮA PRESSFIT™ GXP®

999,000₫