BỘ TRUYỀN ĐỘNG


Sắp xếp theo:

SRAM

SÊN XX1 EAGLE 12 TỐC ĐỘ

2,000,000₫

SRAM

SÊN X01 EAGLE 12 TỐC ĐỘ

1,500,000₫

SRAM

ĐÙM TRƯỚC 900 BOOST 15x110MM

1,899,000₫

SRAM

ĐÙM SAU MTH 746 TA 12x148MM BOOST - XD DRIVER

2,700,000₫

SRAM

ĐÙM TRƯỚC MTH 716 TA 15x110 BOOST

1,800,000₫

SRAM

ĐÙM SAU MTH 746 TA 12x142MM - XD DRIVER

2,200,000₫

SRAM

ĐÙM TRƯỚC MTH 716 TA 15x100

1,600,000₫

SRAM

SÊN NX EAGLE™ 12 TỐC ĐỘ

775,000₫

SRAM

GROUPSET SX EAGLE 1x12

7,300,000₫ +

SRAM

ĐĨA THẮNG CENTERLINE XR

1,550,000₫ +

SRAM

GROUPSET XX1 EAGLE AXS™ DUB

39,900,000₫

SRAM

PIN ETAP

1,290,000₫

SRAM

CỐI LÍP XDR™ DRIVER BODY

1,900,000₫

SRAM

CỐI LÍP XD™ DRIVER BODY

1,350,000₫ +