GROUPSET

Bộ truyền động SRAM GX Eagle AXS

Tìm theo

Bộ nâng cấp SRAM GX Eagle AXS

14,000,000₫
groupset-SRAM-XX1-Eagle-AXS-upgrade-kit

Hết hàng

Bộ nâng cấp SRAM XX1 Eagle AXS

23,500,000₫

Hàng Order

GROUPSET FORCE ETAP AXS 2x12 (THẮNG VÀNH)

38,900,000₫

Hàng Order

Groupset điện tử SRAM Force eTap AXS™ 2x HRD

47,500,000₫

Hết hàng

Groupset GX Eagle 12 Speed

13,000,000₫
Groupset SRAM NX Eagle 12 speed

Hết hàng

Groupset SRAM NX Eagle 12 tốc độ

9,500,000₫

Hết hàng

GROUPSET RED22 11 TỐC ĐỘ

41,000,000₫

Hàng Order

GROUPSET RIVAL 1 11 TỐC ĐỘ

13,300,000₫

Hàng Order

GROUPSET RIVAL1 HRD 11 TỐC ĐỘ

22,045,000₫

Hết hàng

GROUPSET ĐIỆN TỬ RED ETAP AXS

47,000,000₫

GROUPSET SRAM RED ETAP AXS AERO

32,000,000₫

Hết hàng

Groupset SRAM X5 [2x10]

7,540,000₫

Hết hàng

GROUPSET SX EAGLE 1x12

7,300,000₫ +

Hàng Order

GROUPSET X5 [3X9]

7,973,000₫