SRAM

Bánh Xe Đề Cho Đề Sau
X7 / X9

SKU: 11.7518.018.001-sram

Liên hệ
Liên hệ

The pulley set from SRAM made for X9 and X7 Type 2 / 2.1 derailleur models as of 2012.

Compatibility

- SRAM X9 2x10 derailleur models as of 2012
- SRAM X7 2x10 derailleur models as of 2012
ApplicationMTB
Number of Teeth11
Gearing10-speed

-

Bộ bánh xe đề dành cho cùi đề sau SRAM X9 và X7 Type 2 / 2.1 (model 2012)

Tương thích

- SRAM X9 2x10 model 2012
- SRAM X7 2x10 model 2012
Ứng dụng choMTB
Số răng11
Tốc độ10-speed


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bánh Xe Đề Cho Đề Sau | X7 / X9
 Bánh Xe Đề Cho Đề Sau | X7 / X9
 Bánh Xe Đề Cho Đề Sau | X7 / X9
Contact Me on Facebook
product