SRAM

Bánh Xe Đề Cho Đề Sau
X9

SKU: 00.0000.200.615-sram

Liên hệ
Liên hệ

The pulley set from SRAM made for X9 [2005-2007]

Compatibility

SRAM X9 [2005-2007]
ApplicationMTB
Number of Teeth11
Gearing9 / 10-speed

-

Bộ bánh xe đề dành cho cùi đề sau SRAM X9 [model 2005-2007]

Tương thích

SRAM X9 [2005-2007]
Ứng dụng choMTB
Số răng11
Tốc độ9 / 10-speed

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bánh Xe Đề Cho Đề Sau | X9
Contact Me on Facebook
product