Sram

Bộ Ốc Thắng Đĩa Dầu Sram
Hose Fitting Kit

SKU: 11.5378.803.003-sram

Liên hệ
Liên hệ

Bộ ốc fitting kit dành cho thắng dầu SRAM & Avid

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bộ Ốc Thắng Đĩa Dầu Sram | Hose Fitting Kit
 Bộ Ốc Thắng Đĩa Dầu Sram | Hose Fitting Kit
 Bộ Ốc Thắng Đĩa Dầu Sram | Hose Fitting Kit
Contact Me on Facebook
product