AVID

Bộ Service Kit Cho Tay Thắng
X0 Trail

SKU: 11.5018.005.001-sram

Liên hệ
Liên hệ

Tương thích:

X0 Trail 2013 - 2014

Mã sản phẩm:

11.5018.005.001

Bao gồm:

- 1 x bộ linh kiện thay thế & bảo dưỡng tay thắng Avid

-

Compatibility:

X0 Trail 2013 - 2014

Manufacturer Part Number:

11.5018.005.001

Contents:

- 1 x Avid brake lever service kit

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bộ Service Kit Cho Tay Thắng | X0 Trail
Contact Me on Facebook
product