SRAM

Bộ Thắng Đĩa Sau
Level

SKU: 00.5018.106.003-sram

Liên hệ
Liên hệ

Bộ thắng đĩa sau SRAM Level ( bao gồm Đĩa thắng & ngàm nối )
Dây dầu 1800mm

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
 Bộ Thắng Đĩa Sau | Level
Contact Me on Facebook
product