Sram

Bộ Dụng Cụ Thay Dầu Thắng Sram
Bleeding Edge

SKU: 00.5318.015.001-sram

Liên hệ
Liên hệ

Compatibility:

- S4 brake caliper
- Guide Ultimate
- Guide RSC
- Guide RS
- Guide R
- Level Ultimate
- Level TLM
- eTap HRD

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Bộ Dụng Cụ Thay Dầu Thắng Sram | Bleeding Edge
 Bộ Dụng Cụ Thay Dầu Thắng Sram | Bleeding Edge
 Bộ Dụng Cụ Thay Dầu Thắng Sram | Bleeding Edge
 Bộ Dụng Cụ Thay Dầu Thắng Sram | Bleeding Edge
Contact Me on Facebook
product