SRAM

Cáp Thắng Dầu
Guide / G2

SKU: 00.5016.168.150-sram

Liên hệ
Liên hệ

Length: 2000 mm

Compatibility:

- Guide Ultimate with S4 brake caliper
- Guide R/RS/RSC (B1) with S4 brake caliper
- Guide T (A1) with S4 brake caliper
- G2 Ultimate with S4 brake caliper
- G2 R/RS/RSC with S4 brake caliper

Contents:

- 1 x SRAM 2000 mm hydraulic hose
- incl. connecting material

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Cáp Thắng Dầu | Guide / G2
Contact Me on Facebook
product