Sram

Cầu Thắng Sram
Post Mount

SKU: 00.5318.008.003-sram

Liên hệ
Liên hệ

Cầu thắng cho caliper Post Mount - 20 S ( Trước 180 / Sau 160 ), bao gồm ốc thép không rỉ gắn cầu thắng (CPS & Standard)

Post Spacer Set - 20 S (Front 180/Rear 160), Includes Stainless Caliper Mounting Bolts (CPS & Standard)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Cầu Thắng Sram | Post Mount
Contact Me on Facebook
product