CẦU THẮNG POST MOUNT

420,000₫

Cầu thắng cho caliper Post Mount - 20 S ( Trước 180 / Sau 160 ), bao gồm ốc thép không rỉ gắn cầu thắng (CPS & Standard)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng