Cầu thắng SRAM (IS/ Post Mount/ Flat Mount)

380,000₫

Vật liệu cầu thắng: Thép không rỉ
Vật liệu ốc: Thép không rỉ

Thắng trước Flat Mount sang Flat Mount (Front FM to FM): 
- Ngàm phuộc: flat mount 
- Ngàm heo thắng: flat mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x ốc gắn heo thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.018.000

Thắng trước IS sang Post Mount (Front IS to PM): 
- Ngàm phuộc: international standard 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.009.000

Từ Post Mount sang Post Mount (PM to PM): 
- Ngàm khung/phuộc: post mount 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm (5" brake mount)
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 1 x bộ gắn cầu thắng tiêu chuẩn, 1 x bộ nối CPS
- Mã sản phẩm: 00.5318.007.004

Thắng sau từ Flat Mount sang Flat Mount (Rear FM to FM): 
- Ngàm khung: flat mount 
- Ngàm heo thắng: flat mount
- Cỡ đĩa thắng (sau): 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.018.001

Thắng sau từ IS sang Post Mount (Rear IS to PM): 
- Ngàm khung: international standard 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng (sau): 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.009.001

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng

Đĩa thắng SRAM CenterLine X

1,450,000₫ +

Tiết kiệm
100,000₫

Pad thắng đĩa SRAM

650,000₫ 550,000₫ +

Hết hàng

Bộ dụng cụ thay dầu thắng SRAM Pro Bleed Kit

2,200,000₫

ĐĨA THẮNG G2 CLEANSWEEP

750,000₫
Jett Cycles Alloy Rear Carrier For Disc Brake Bikes

Tiết kiệm
65,000₫

Baga sau cho xe thắng đĩa

650,000₫ 585,000₫

DẦU THẮNG DOT 5.1

400,000₫

ỐC CHẶN CÁP THẮNG DẦU

350,000₫
Dây quấn tay lái xe đạp cuộc Zipp Service Course bar tape

Hết hàng

Dây quấn tay lái Zipp Service Course

550,000₫