Sram

Cầu Thắng Sram
IS/ Post Mount / Flat Mount

SKU: 00.5318.009.000-sram

Liên hệ
Liên hệ

Vật liệu cầu thắng: Thép không rỉ
Vật liệu ốc: Thép không rỉ

Thắng trước Flat Mount sang Flat Mount (Front FM to FM): 
- Ngàm phuộc: flat mount 
- Ngàm heo thắng: flat mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x ốc gắn heo thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.018.000

Thắng trước IS sang Post Mount (Front IS to PM): 
- Ngàm phuộc: international standard 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.009.000

Từ Post Mount sang Post Mount (PM to PM): 
- Ngàm khung/phuộc: post mount 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng: 160 mm (5" brake mount)
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 1 x bộ gắn cầu thắng tiêu chuẩn, 1 x bộ nối CPS
- Mã sản phẩm: 00.5318.007.004

Thắng sau từ Flat Mount sang Flat Mount (Rear FM to FM): 
- Ngàm khung: flat mount 
- Ngàm heo thắng: flat mount
- Cỡ đĩa thắng (sau): 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.018.001

Thắng sau từ IS sang Post Mount (Rear IS to PM): 
- Ngàm khung: international standard 
- Ngàm heo thắng: post mount
- Cỡ đĩa thắng (sau): 160 mm 
- Bao gồm: 1 x cầu thắng, 2 x ốc gắn cầu thắng, 2 x long đền
- Mã sản phẩm: 00.5318.009.001

--------

Adapter Material: stainless steel
Bolt Material: stainless steel

front FM to FM: 
- Fork Mount: flat mount 
- Caliper Mount: flat mount
- Front Rotor Size: 160 mm 
- Contents: 1 x mount bracket, 2 x bracket mounting bolts, 2 x caliper mounting bolts, 2 x washers
- Manufacturer Part Number: 00.5318.018.000

front IS to PM: 
- Fork Mount: international standard 
- Caliper Mount: post mount
- Front Rotor Size: 160 mm 
- Contents: 1 x mount bracket, 2 x bracket mounting bolts, 2 x washers
- Manufacturer Part Number: 00.5318.009.000

PM to PM: 
- Frame/Fork Mount: post mount 
- Caliper Mount: post mount
- Rotor Size: 160 mm (5" brake mount)
- Contents: 1 x mount bracket, 1 x standard mounting kit, 1 CPS mounting kit 
- Manufacturer Part Number: 00.5318.007.004

rear FM to FM: 
- Frame Mount: flat mount 
- Caliper Mount: flat mount
- Rear Rotor Size: 160 mm 
- Contents: 1 x mount bracket, 2 x bracket mounting bolts, 2 x washers
- Manufacturer Part Number: 00.5318.018.001

rear IS to PM: 
- Frame Mount: international standard 
- Caliper Mount: post mount
- Rear Rotor Size: 160 mm 
- Contents: 1 x mount bracket, 2 x bracket mounting bolts, 2 x washers
- Manufacturer Part Number: 00.5318.009.001
 

Contents:

- 1 x SRAM disc brake adapter
- mounting hardware included

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Cầu Thắng Sram | IS/ Post Mount / Flat Mount
 Cầu Thắng Sram | IS/ Post Mount / Flat Mount
 Cầu Thắng Sram | IS/ Post Mount / Flat Mount
Contact Me on Facebook
product