Sram

Dầu Phuộc Nhún Rockshox
2.5 WT Suspension Fluid 1L

SKU: 11.4015.354.020-sram

Liên hệ
Liên hệ

Có các tùy chọn tỷ trọng dầu: 2.5, 5, 10, và 15 WT ( chỉ dành cho phuộc trước )

Tham khảo chỉ định kỹ thuật và các video hướng dẫn từ RockShox kỹ trước khi sử dụng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Dầu Phuộc Nhún Rockshox | 2.5 WT Suspension Fluid 1L
 Dầu Phuộc Nhún Rockshox | 2.5 WT Suspension Fluid 1L
 Dầu Phuộc Nhún Rockshox | 2.5 WT Suspension Fluid 1L
 Dầu Phuộc Nhún Rockshox | 2.5 WT Suspension Fluid 1L
Contact Me on Facebook
product