DẦU PHUỘC NHÚN ROCKSHOX

850,000₫

Có các tùy chọn tỷ trọng dầu: 2.5, 5, 10, và 15 WT ( chỉ dành cho phuộc trước )

Tham khảo chỉ định kỹ thuật và các video hướng dẫn từ RockShox kỹ trước khi sử dụng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Sản phẩm thường được mua cùng