Sram

Dầu Thắng Sram
5.1 DOT Hydraulic Brake Fluid

SKU: 00.5318.017.000-sram

Liên hệ
Liên hệ

Dầu thắng đĩa SRAM DOT 5.1 tương thích với tất cả các dòng thắng đĩa dầu từ SRAM hoặc Avid. Dung tích 120ml / 4 oz

DOT 5.1 brake fluid is compatible with all SRAM and Avid hydraulic disc brakes. Capacity 120ml / 4 oz

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Dầu Thắng Sram | 5.1 DOT Hydraulic Brake Fluid
Contact Me on Facebook
product