Sram

Đĩa Thắng Sram
G2 Cleansweep 160mm

SKU: 00.5315.003.000-sram

Liên hệ
Liên hệ

- Diameter: 160 mm
- Compatibility: BB, Juicy Ultimate, Juicy Carbon, Juicy 5+7
- Manufacturer Part Number: 00.5315.003.000

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Đĩa Thắng Sram | G2 Cleansweep 160mm
Contact Me on Facebook
product