FIZIK

Giày Cá Xe Đạp Đua
Vento Stabilita Carbon - Team Edition

SKU: VER1SMR1C-L000-40.5

8,500,000₫
Liên hệ

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
 Giày Cá Xe Đạp Đua | Vento Stabilita Carbon - Team Edition
Contact Me on Facebook
product